Vlada Kantona Sarajevo

OŠ “Safvet beg Bašagić”

Adresa: 
Gimnazijska 1
Telefon: 
205-923
204-707
Fax: 
204-707
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: