OŠ “Porodice ef. Ramić” – Vogošća

Adresa: 
Nova cesta 62
Telefon: 
430-993
Fax: 
430-993
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: