Vlada Kantona Sarajevo

OŠ “Pofalići”

Adresa: 
Ivanjska 1
Telefon: 
644-163
Fax: 
644-163
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: