Vlada Kantona Sarajevo

OŠ “Podlugovi“ Ilijaš

Adresa: 
Žrtava genocida u Srebrenici 212
Telefon: 
401-017
428-760
Fax: 
401-017
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: