OŠ “Osman Nuri Hadžić”

Adresa: 
Lava Tolstoja 6
Telefon: 
460-362
Fax: 
460-363
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: