Vlada Kantona Sarajevo

OŠ “Nafija Sarajlić”

Adresa: 
Patriotske lige 57
Telefon: 
209-232
Fax: 
213-823
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: