Vlada Kantona Sarajevo

OŠ “Musa Ćazim Ćatić”

Adresa: 
Čekaluša 53
Telefon: 
216-567
Fax: 
208-567
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: