Vlada Kantona Sarajevo

OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”

Adresa: 
Logavina 52
Telefon: 
238-151
Fax: 
447-246
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: