Vlada Kantona Sarajevo

OŠ “Mirsad Prnjavorac” - Vogošća

Adresa: 
Jošanička 51
Telefon: 
430-910
Fax: 
430-911
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: