OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar”

Adresa: 
Žrtava fašizma 14
Telefon: 
644-897
Fax: 
650-807
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: