Vlada Kantona Sarajevo

OŠ “Kovačići”

Adresa: 
Zagrebačka 22a
Telefon: 
615-878
Fax: 
615-879
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: