OŠ “Izet Šabić” Hotonj – Vogošća

Adresa: 
Donji Hotonj bb
Telefon: 
481-090
Fax: 
481-089
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: