Vlada Kantona Sarajevo

OŠ “Isak Samokovlija”

Adresa: 
Fra Anđela Zvizdovića 1
Telefon: 
212-499
Fax: 
210-144
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: