OŠ “Isa-beg Ishaković”

Adresa: 
Kemala Kapetanovića 43
Telefon: 
652-231
Fax: 
656-877
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: