Vlada Kantona Sarajevo

OŠ “Hrasno”

Adresa: 
Porodice Ribar 2
Telefon: 
647-451
651-120
Fax: 
651-120
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: