Vlada Kantona Sarajevo

OŠ “Hilmi ef. Šarić” Hadžići-Tarčin

Adresa: 
Bratstva i jedinstva 38
Telefon: 
428-395
Fax: 
419-150
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: