Vlada Kantona Sarajevo

OŠ “Hašim Spahić” Ilijaš

Adresa: 
Krajiška bb
Telefon: 
400-996
Fax: 
400-458
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: