Vlada Kantona Sarajevo

OŠ “Hasan Kaimija”

Adresa: 
Cicin han 93
Telefon: 
559-906
Fax: 
559-905
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: