OŠ “Hamdija Kreševljaković”

Adresa: 
Carina 2
Telefon: 
272-720
Fax: 
272-720
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: