Vlada Kantona Sarajevo

OŠ “Grbavica II”

Adresa: 
Behdžeta Mutevelića bb
Telefon: 
642-642
Fax: 
651-121
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: