Vlada Kantona Sarajevo

OŠ “Grbavica I”

Adresa: 
Grbavička 14
Telefon: 
661- 278
651-337
Fax: 
651-337
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: