OŠ “Fatima Gunić”

Adresa: 
Nerkeza Smailagića 18
Telefon: 
545-181
Fax: 
472-752
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: