Vlada Kantona Sarajevo

OŠ “Edhem Mulabdić”

Adresa: 
Konak 1
Telefon: 
236-044
Fax: 
239-013
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: