Vlada Kantona Sarajevo

OŠ “Džemaludin Čaušević”

Adresa: 
Prvomajska 24
Telefon: 
611-651
Fax: 
713-820
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: