Vlada Kantona Sarajevo

OŠ “Ćamil Sijarić”

Adresa: 
Braće Mulić 16
Telefon: 
544-301
543-196
Fax: 
543-196
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: