OŠ “Behaudin Selmanović”

Adresa: 
Viteška 4, Briješće
Telefon: 
780-020
Fax: 
674-376
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: