Vlada Kantona Sarajevo

OŠ “Avdo Smailović”

Adresa: 
Adema Buće 63-b
Telefon: 
619-155
Fax: 
640-654
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: