Vlada Kantona Sarajevo

OŠ “Alija Nametak”

Adresa: 
Zaima Šarca 15
Telefon: 
652-297
211-075
Fax: 
211-075
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: