Vlada Kantona Sarajevo

OŠ “Al-Walidein-Gazzaz”

Adresa: 
Hasiba Brankovića 2
Telefon: 
235-507
Fax: 
235-488
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: