OPĆA BOLNICA "PRIM.DR. ABDULAH NAKAŠ"

Adresa: 
Silvija Strahimira Kranjćevića 12
Telefon: 
+387(0)33 285-100
Mail: 
hospital@obs.ba
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva
Lokacija: