Vlada Kantona Sarajevo

NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO

Adresa: 
Obala Kulina bana 9
Telefon: 
+387(0)33 207-284
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo kulture i sporta
Lokacija: