Vlada Kantona Sarajevo

Muzička akademija

Adresa: 
Josipa Štadlera 1/II
Telefon: 
200-299
Fax: 
444-896
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: