Vlada Kantona Sarajevo

MUZEJ SARAJEVA

Adresa: 
Josipa Štadlera 32
Telefon: 
+387(0)33 475-740
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo kulture i sporta
Lokacija: