Ministarstvo zdravstva

Adresa: 
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Mail: 
mz@mz.ks.gov.ba
Vrsta organizacije: 
Ministarstvo
Ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva
Lokacija: