Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Adresa: 
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: 
+387(0)33 562-089
Fax: 
+387(0)33 562-090
Vrsta organizacije: 
Ministarstvo
Ministarstvo: 
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Lokacija: