Vlada Kantona Sarajevo

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Adresa: 
Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: 
033/562-128
Fax: 
033/562-218
Vrsta organizacije: 
Ministarstvo
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: