Vlada Kantona Sarajevo

Ministarstvo za boračka pitanja

Adresa: 
Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: 
+387(0)33 562-012
Fax: 
+387(0)33 562-251
Mail: 
mbp@mbp.ks.gov.ba
Vrsta organizacije: 
Ministarstvo
Ministarstvo: 
Ministarstvo za boračka pitanja
Lokacija: