Ministarstvo saobraćaja

Adresa: 
Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: 
+387(0)33 562-058
Mail: 
ms@ms.ks.gov.ba
Vrsta organizacije: 
Ministarstvo
Ministarstvo: 
Ministarstvo saobraćaja
Lokacija: