Vlada Kantona Sarajevo

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Adresa: 
Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: 
+387(0)33 562-029
Mail: 
mpz@mpz.ks.gov.ba
Vrsta organizacije: 
Ministarstvo
Ministarstvo: 
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Lokacija: