Ministarstvo kulture i sporta

Adresa: 
Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: 
+387(0)33 562-062
Mail: 
mks@mks.ks.gov.ba
Vrsta organizacije: 
Ministarstvo
Ministarstvo: 
Ministarstvo kulture i sporta
Lokacija: