Vlada Kantona Sarajevo

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Adresa: 
Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: 
+387(0)33 562-086
Mail: 
mki@mki.ks.gov.ba
Vrsta organizacije: 
Ministarstvo
Ministarstvo: 
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Lokacija: