Vlada Kantona Sarajevo

Ministarstvo finansija

Adresa: 
Maršala Tita 62
Telefon: 
+387(0)33 565-005
Mail: 
mf@mf.ks.gov.ba
Vrsta organizacije: 
Ministarstvo
Ministarstvo: 
Ministarstvo finansija
Lokacija: