Vlada Kantona Sarajevo

MES-MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL-SCENA MESS

Adresa: 
Maršala Tita 54/I
Telefon: 
+387(0)33 200-392
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo kulture i sporta
Lokacija: