Međunarodna srednja škola Sarajevo

Adresa: 
Francuske revolucije bb
Telefon: 
944-130
Fax: 
782-121
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: