Vlada Kantona Sarajevo

Medicinski fakultet

Adresa: 
Čekaluša 90
Telefon: 
663-743
Fax: 
203–670
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: