Vlada Kantona Sarajevo

KJU DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA

Adresa: 
Bjelave 52
Telefon: 
+387(0)33 209-044
Fax: 
+387(0)33 445-591
Mail: 
dombjelave@hotmail.com
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Lokacija: