Vlada Kantona Sarajevo

KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Adresa: 
Aleja Bosne Srebrene bb
Telefon: 
+387(0)33 770-100
Vrsta organizacije: 
Samostalna kantonalna uprava
Ministarstvo: 
Vlada
Lokacija: