KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

Adresa: 
Hamida Dizdara 1
Telefon: 
+387(0)33 560-452
Vrsta organizacije: 
Samostalna kantonalna uprava
Ministarstvo: 
Vlada
Lokacija: