Vlada Kantona Sarajevo

KAMERNI TEATAR 55

Adresa: 
Maršala Tita 56
Telefon: 
+387(0)33 550-475
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo kulture i sporta
Lokacija: