KABINET PREMIJERA KANTONA

Adresa: 
Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: 
+387(0)33 562-071
Vrsta organizacije: 
Služba
Ministarstvo: 
Vlada
Lokacija: